-

Nouveau réalisme & beyond

Dinsdag tot zaterdag tussen 10-12 u en 14-18 u
Gesloten op zondag en maandag

César - Sans titre (cafetière) (1970)

Le jeudi 27 octobre 1960, les nouveaux réalistes ont pris conscience de leur singularité collective. Nouveau Réalisme = nouvelles approches perceptives du réel.

Zo beschreef Pierre Restany de geboorte van een nieuwe beweging in de kunstgeschiedenis. De groepsgeest van deze beweging zal belangrijker blijken dan stilistische eenheid. De kunstenaars tonen vooral een gemeenschappelijke belangstelling voor de consumptiemaatschappij en een voorkeur voor onconventionele materialen en technieken.

De ‘nouveau-realisten’ werpen een nieuwe kijk op de werkelijkheid. Ze beschouwen zich als erfgenamen van Marcel Duchamp en zetten een tendens in gang die bepalend is voor de 20ste-eeuwse naoorlogse kunst.