Privacybeleid

Bij De Vuyst voelen we ons verantwoordelijk om uw persoonsgegevens te beschermen en uw privacy te bewaken. We geloven in het belang van het transparant, persoonlijk en betrouwbaar maken van onze diensten. Daarom hebben we een privacybeleid ontwikkeld om u te informeren over de manier waarop we uw gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.


1. Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die door ons worden verzameld voor de online diensten die we bieden.

Dit privacybeleid bevat informatie over hoe we uw persoonsgegevens (die u ons geeft wanneer u onze website bezoekt of contact opneemt met ons), verzamelen, gebruiken en beschermen.

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Hoewel deze websites zorgvuldig zijn uitgekozen, kunnen we geen verantwoordelijkheid dragen voor de verkrijging van uw persoonsgegevens door deze websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van websites die niet in ons beheer zijn.


2. Voor welke doeleinden gebruiken we uw informatie?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor verschillende doeleinden. We kunnen u op de hoogte houden van onze kunstwerken, veilingen en andere evenementen. We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te helpen en te reageren op uw vragen. Verder gebruiken we uw informatie voor interne doeleinden, zoals onderzoek en data-analyse, die ons helpen om onze klanten te begrijpen en onze diensten en website te verbeteren.


2.1 Nieuwsbrieven en informatie

Wat houdt dit doel in?

U kunt zich inschrijven voor nieuwsbrieven en e-mail alerts of ons vragen u informatie toe te zenden. Uw persoonsgegevens worden dan gebruikt om u te informeren over de werken en diensten van De Vuyst zoals aangeduid op het moment van inschrijven. Ook wanneer u ons biedingen stuurt, een kunstwerk koopt of wenst te verkopen en daarbij uw gegevens achterlaat, kunnen wij u in de toekomst informeren over nieuwe veilingen of kunstwerken.

Welke informatie gebruiken we voor dat doel?

We verzamelen persoonsgegevens die nodig zijn om u nieuwsbrieven, e-mail alerts en informatie toe te sturen. Deze gegevens kunnen bestaan uit voor- en achternamen, woonadressen, e-mailadressen en andere identificatiebewijzen. U kunt ervoor kiezen om ons andere details te geven, zoals bedrijfsinformatie.

Voor interesse-emails kan u in My Devuyst sleutelwoorden toevoegen en op basis daarvan persoonlijke emails ontvangen als er nieuwe werken zijn op basis van uw interesses.

Hoe lang slaan we uw informatie op voor dit doel?

Als u niet op een verzendlijst wil staan, kunt u zichzelf altijd uitschrijven.

Indien u onze Newsletters niet langer wenst te ontvangen kan u zich uitschrijven via de “unsubscribe”-link onderaan het bericht.

Indien u een MyDeVuyst-account hebt en u zich wenst uit te schrijven voor de berichten i.v.m. uw interesses kan u in MyDeVuyst de instellingen veranderen.

U kan er altijd voor kiezen om al uw gegevens te verwijderen in My Devuyst.

Mailchimp

We gebruiken Mailchimp om onze nieuwsbrieven te versturen. Mailchimp is een online platform om makkelijk en geautomatiseerd nieuwsbrieven te versturen.

Mailchimp heeft zijn eigen privacybeleid (dat je hier kan lezen), en gebruikt je gegevens voor marketingdoeleinden. Door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, verklaar je je akkoord met het privacybeleid van Mailchimp.

Ga je niet akkoord met het privacybeleid van Mailchimp, gelieve je dan niet in te schrijven op onze nieuwsbrief. Wil je de gegevens die Mailchimp van je heeft verwijderen, dan kan dat door Mailchimp te contacteren (zie het blok ‘Access’ op deze pagina).


2.2 Data-analyse

Wat houdt dit doel in?

Wanneer u gebruik maakt van onze website verzamelen we technische informatie over uw apparaat en over uw online gedrag. Deze informatie wordt gebruikt om onze website, onze aanbiedingen en uw surfervaring te verbeteren.

Welke informatie gebruiken we voor dat doel?

We verzamelen informatie zoals:

  • het IP-adres van uw computer, tablet of smartphone

  • informatie over het besturingssysteem van uw apparaat

  • de internetbrowser waarmee u surft

  • de delen van de Website die u bezoekt of gebruikt,

  • de duur van een bezoek/sessie

Deze informatie wordt verzameld met behulp van cookies en soortgelijke technieken. De Vuyst maakt daarbij ook gebruik van technologieën van derden. Daarom kan de informatie ook voor derden toegankelijk zijn: Google en onze websitebeheerder.

Hoe lang slaan we uw informatie op voor dit doel?

Meer informatie over onze cookies, de cookies van derden en de bewaarperioden die we gebruiken kunt u vinden in het cookiebeleid. Daar kunt u ook lezen hoe u uw cookie instellingen kunt aanpassen.


2.3 Vragen

Wat houdt dit doel in?

We gebruiken uw persoonsgegevens om te reageren wanneer u contact met ons opneemt, wanneer u schattingsaanvragen indient, wanneer u een conditierapport aanvraagt of wanneer u een catalogus aanvraagt. Dit kan via telefoon, e-mail of post. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om te reageren op uw vraag.

Welke informatie gebruiken we voor dat doel?

We registreren uw vraag in onze administratie. We vragen u om uw contactgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres en alle andere persoonsgegevens die nodig kunnen zijn om uw vraag te beantwoorden.

Hoe lang slaan we uw informatie op voor dit doel?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen voor onbeperkte tijd, aangezien wij de gegevens moeten bewaren om te voldoen aan een wettelijke plicht. Na aanvraag kan uw informatie verwijderd worden.


2.4 Biedingen

Wat houdt dit doel in?

Wanneer u op een kunstwerk biedt of het aankoopt zullen uw gegevens worden gebruikt om uw identiteit en de geldigheid van het bod of de aankoop te kunnen registreren.

Welke informatie gebruiken we voor dat doel?

We registreren uw bankgegevens, identiteitskaart en overige transactiegegevens (zoals uw naam, adres). We verzamelen deze gegevens om uw identiteit en de geldigheid van het bod of de aankoop te kunnen registreren.

Hoe lang slaan we uw informatie op voor dit doel?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen voor onbeperkte tijd, aangezien wij de gegevens moeten bewaren om te voldoen aan een wettelijke plicht. Na aanvraag kan uw informatie verwijderd worden. Wordt uw bod niet weerhouden, dan houden we het bod bij tot de eerstvolgende veiling. U kan uw biedingen zien onder ‘geschiedenis’ als u inlogt in uw MyDevuyst.


3. Welke derde partijen hebben toegang tot uw informatie?

We stellen bepaalde persoonsgegevens beschikbaar aan onze webbeheerder, die met ons samenwerkt om onze diensten te leveren. Voor zover deze derde partij uw informatie beheert, doet ze dit volgens onze instructies, en nemen we de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw informatie alleen wordt gebruikt voor de hierboven beschreven doeleinden. Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan toezichthouders, autoriteiten en/of opsporingsinstanties als De Vuyst daartoe wettelijk verplicht is.


4. Hoe beschermen we uw informatie?

We begrijpen het belang van het veilig bewaren van uw persoonsgegevens. Daarom hebben we verschillende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijk gebruik. Onze systemen en applicaties worden beschermd volgens de geldende normen voor de beveiliging van gegevens, zoals beveiligde servers, firewalls en versleuteling, en ook de fysieke bescherming van gebieden waar de informatie is opgeslagen.


5. Verzoeken tot inzage, correctie en verwijdering

U kan uw persoonsgegevens die wij verzamelen op de website altijd nakijken, editeren en verwijderen op My Devuyst.


6. Veranderingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Als u op de hoogte wil blijven van veranderingen, adviseren we u dit privacybeleid regelmatig te lezen.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2017.