Eugeen Van Mieghem - 11 oktober t.e.m. 4 november 2017

Onder kunstcritici, kunstliefhebbers en verzamelaars is Van Mieghem bekend als een kunstenaar die zeer sterk aansluiting vindt bij de sociaal-realistische strekking in het 19de-eeuwse kunstlandschap. Het uitbeelden van het proletariaat zien we in werken van Belgische en internationale kunstenaars als Eugène Laermans, Constantin Meunier, Leon Frédéric, Honoré Daumier en Henri de Toulouse-Lautrec. De kunstenaar toont in zijn werken een zeer sterke interesse voor het leven zoals zich dat in zijn nabije omgeving afspeelt. De bewoners van de stad Antwerpen, de dokken, maar ook zijn vrouw en zoontje vormen vaak het onderwerp van zijn schilderijen en tekeningen. Het werk “Augustine met kleine Eugeen”, met op de achtergrond de Antwerpse haven, kan daarom als een synthese van de verschillende interesses van de schilder beschouwd worden.

Door de stichting Van Mieghem werden slechts drie schilderijen met een portret van Augustine geïnventariseerd. Dit impressionistische werk is afkomstig uit de oude verzameling van kunstschilder Alfons Van Beurden (1878-1962), een vriend van Van Mieghem. Hij kocht het werk in 1903 op de 3de expositie van de groep Eenigen (Koninklijk Kunstverbond, Antwerpen 28 mei – 7 juni) waaraan EVM met 11 nummers deelnam. De familie Van Beurden bewaarde het gedurende meer dan 100 jaar in haar bezit. Het meesterwerk was recent ook nog te bewonderen in de EVM-retrospectieve in het Franse Musée de Flandre in Cassel (nabij Rijsel).

Augustine Pautre
Augustine Pautre werd op 22 december 1880 in Brussel geboren, maar omwille van de afkomst van haar vader Henri bezat ze de Zwitserse nationaliteit. Henri verliet rond 1870 zijn geboortestad Estavayer-le-Lac om zich in de Belgische hoofdstad te vestigen. Samen met zijn echtgenote Maria De Meyer (geboren in Merksem) baatte hij er in de Beenhouwersstraat nr. 3 een cabaret uit. Het gezin had slechts één kind: Augustine. Na het overlijden van haar man verhuisde Maria De Meyer met haar bejaarde moeder en haar dochter naar Antwerpen, waar Augustine in 1898 in de klas “Tekenen naar het borstbeeld” aan de Antwerpse academie ingeschreven werd. Ze was toen 17 jaar oud en noemde zich “kunstschilderes”. Kort daarna leerde ze Eugeen Van Mieghem kennen, met wie ze op 28 januari 1902 huwde. Op 11 november van dat jaar werd hun enige kind Eugeen junior geboren. Zowel Augustine als Eugeen junior vormden een belangrijke inspiratiebron voor een hele reeks intimistische portretten die de kunstenaar tekende.

Financieel kende het kunstenaarskoppel harde tijden. Om in hun levensonderhoud te voorzien liet Van Mieghem zijn vrouw vanaf oktober 1904 als model voor zijn bevriende kunstschilders (o.a. J. Posenaer, E. Gastemans, A. Van Beurden en J. De Graef) poseren. Begin 1905 werd Augustine ernstig ziek (tuberculose) en op 12 maart 1905 stierf ze op 24-jarige leeftijd. Het ziekteproces van Augustine vond een neerslag in de aangrijpende tekeningen die de kunstenaar van haar in die periode maakte. De cyclus van de zieke Augustine werd enkele jaren geleden in het Institut Néerlandais (Parijs), in het Rembrandthuis (Amsterdam) en in het Museum Mayer van den Bergh (Antwerpen) tentoongesteld. Kunstcritici vergelijken deze beklijvende reeks met gelijkaardig werk van Ferdinand Hodler (1853-1918) en ze wijzen ook op de invloed van Rembrandt (de zieke Saskia) en Munch (het portret van de aan tuberculose stervende Sophie Munch). Gunnar Sorenson (conservator van het Munch museum in Oslo) wees bijvoorbeeld op de invloed van Munch op het vroege werk van Eugeen Van Mieghem, die in 1897 een tiental werken van de Noorse kunstenaar op de salon van La Libre Esthétique in Brussel zag. Omwille van de literaire interesse van Van Mieghem is ook de invloed van de Amerikaanse schrijver Edgar Allan Poe (1809-1849), die in verschillende verhalen de vergeefse strijd van zijn vrouw Virginia tegen tuberculose beschrijft, op de tekeningen niet uit te sluiten.

Veilinghuis & Galerij De Vuyst nodigt u op zondag 15 oktober om 11 uur vriendelijk uit op de vernissage en aansluitende receptie van de expositie. Het inleidende woord van de tentoonstelling zal door de heer Erwin Joos, conservator van het Eugeen Van Mieghem Museum en auteur van het boek “Augustine Pautre” (2015), verzorgd worden. Alle tentoongestelde werken zijn in het boek “Augustine Pautre” afgebeeld, deze publicatie kan dan ook als catalogus van de expositie worden beschouwd.
TENTOONSTELLING
11 oktober - 18 oktober
Dagelijks 10-12 en 14-20u
Ook op zondag en maandag

24 oktober - 4 november
Dinsdag tot zaterdag 10-12 en 14-18u
Gesloten op zondag en maandag
Download PDF

 was added to your favorites.

resultaat resultaten

Deze site maakt gebruik van cookies. Als u deze site verder gebruikt, aanvaardt u onze cookie policy. Bent u akkoord?  Ja / Neen   (Meer informatie)