Beschrijving

Brons - Sculptuur - Groenbruine patina

Op marmeren sokkel

Sig. - Ex. nr. 2/6

30 x 40 x 20 cm

Literatuur

"Jozef Van Acker" Diverse auteurs, Drukkerij Van
Lijsebetten, Sint-Niklaas 2004, cf. p. 88 afb.