Basile de Loose - 24 februari t.e.m. 2 april 2016

SCHILDER VAN HET HUISELIJK GELUK

Basile de Loose - Kunstwerken uit de Rademakers Collectie Vernissage van de tentoonstelling op zondag 28 februari om 11 u met een inleidend woord door de heer Patrick Poppe, Burgemeester van Zele.

“De romantische kunstenaars probeerden een nieuw gevoel te vertolken. Hun werken maken deel uit van die revolutie in het bewustzijn. In die zin is hun werk wel degelijk vernieuwend. De romantische meesters schilderden illusies: idealiseringen van de natuur of idealiseringen van het binnenhuiselijk leven. Ze zetten de werkelijkheid naar hun hand. Ze logen willens en wetens. Ze creëerden adembenemende sprookjes, in de wetenschap dat alleen illusies het echte bestaan draaglijk maken.”
                                                                              Jef Rademakers


Het belangrijkste en meest opvallende element in de romantiek was dan de rol van de emotie. De grootse en verheven karakters van helden en heersers stonden ver af van de dagelijkse beleving. De romantici vonden het kleine geluk en het kleine leed veel aantrekkelijker, want voor iedereen invoelbaar. De gewone man en zijn leven waren daardoor nadrukkelijker dan ooit tevoren in de kunst aanwezig. In de eerste helft van de negentiende eeuw werden veel taferelen van huiselijk geluk geschilderd. De werken van Basile De Loose in de Rademakers Collectie zijn daar sprekende voorbeelden van. Vaak tonen ze de tegenstelling interieur – exterieur; ze spelen zich bijvoorbeeld af in een woning of in een ommuurde tuin. De kunstenaar benadrukt dat de veilige binnenwereld beschermt tegen de onbekende buitenwereld.

Basile De Loose geeft een geheel eigen interpretatie van de genreschilderkunst in de romantiek die aansluit bij de biedermeiertraditie in Duitsland en Oostenrijk. Zijn voorstellingen stijgen door hun humor en technische virtuositeit uit boven het werk van zijn tijdgenoten.

Geboren in 1809 in Zele, geniet hij zijn opleiding in o.a. Antwerpen en Parijs, waarna hij exposeert in heel België en zich in Brussel vestigt in 1835. Hij maakt een lange studiereis door Duitsland waar hij vriendschapsbanden aanknoopt met landschapsschilder Willem Bodeman en ook Barend Cornelis Koekkoek en Frederik Willem Krüseman ontmoet. Zijn grote doorbraak volgt in 1838 met het “Dorpsfeest”. De Loose kiest als thema’s hoogtepunten in het leven, zoals geboorte, de eerste stapjes, huwelijk, maar ook alledaagse gebeurtenissen en voorvallen als muzieklessen, ruziënde kaartspelers en wafelbakken. Daarnaast toont hij zich ook als een buitengewoon portretschilder.

Deze tentoonstelling bestaat uit 13 schilderijen van Basile de Loose en twee van zijn tijdgenoot David De Noter. Die ontleende grote bekendheid aan zijn gloedvolle stillevens met als hoogtepunt het kleine juweeltje uit 1847, “Pronkstilleven”.
De Rademakers Collectie

Alle werken op deze tentoonstelling zijn afkomstig uit de Rademakers Collectie, een bijzondere verzameling die niet alleen van een hoge artistieke kwaliteit is, maar ook door haar uitzonderlijke homogeniteit een perfecte staalkaart van de romantische schilderkunst uit de Lage Landen.

Het zwaartepunt van de collectie ligt in de periode 1840-1855 en omvat marines, stadsgezichten, bloem- en andere stillevens, portretten en genrestukken. De kern wordt gevormd door een aantal sublieme landschappen waaronder werken van B.C. Koekoek, Andreas Schelfhout en J.B. Klombeck. Een ander belangrijk deel van zijn collectie bouwde Jef Rademakers op met de schilderijen van Vlaamse meesters als Basile de Loose, Jules Victor Genisson, François Bossuet en Henri Van Assche.

De heer en mevrouw Jef Rademakers ijveren ondubbelzinnig voor het onder de aandacht brengen en herwaarderen de romantische schilderkunst. In 2010 zorgde de tentoonstelling van de Rademakers collectie in het Hermitage Museum in Sint-Petersburg voor een enorme publiekstoeloop, met een bezoekersaantal van 100.000 op 3 maanden. Voor de Nederlandse en Belgische romantische schilders betekende de tentoonstelling van deze collectie in de Hermitage – in zalen naast de werken van Picasso en boven zalen met Rembrandt en Rubens – een internationale doorbraak. De schilders van de Nederlandse en Belgische romantiek staan meestal in de schaduw van de werken van de grote meesters uit Hollands Gouden Eeuw en van Vincent van Gogh uit het eind van de 19e eeuw. Nog nooit werd de romantische schilderkunst van de Lage Landen in een zo prominente omgeving getoond.

Schilderijen uit de Rademakers collectie reisden nadien nog door naar de belangrijkste musea in Nederland, België, Duitsland, Finland, Estland, Letland, Tsjechië, en waren te zien in het beroemde Tretjakovmuseum in Moskou.

 was added to your favorites.

resultaat resultaten

Deze site maakt gebruik van cookies. Als u deze site verder gebruikt, aanvaardt u onze cookie policy. Bent u akkoord?  Ja / Neen   (Meer informatie)