Beschrijving

Sculptuur - Zandsteen

Sig.

88 x 86 cm

Herkomst

coll. Dr. Zenner, Gent (vóór 1972)

Literatuur

"George Minne" Leo van Puyvelde, Collection Les Contemporains, Bruxelles 1930, cf. cat. nr. 115 (afb. van een variante in gips)
"George Minne" Reeks Monographies de l'art belge, André De Ridder, Anvers 1947, cf. nr. 24 afb.
(Monument ter ere van Koningin Astrid te Antwerpen, variante)

Lot essay

Moeder en kind - Vredesverlangen

In een innige verstrengeling drukt de moeder haar kind dicht tegen de borst. Ze vormen een monolithisch blok, afgelijnd door elegante en minimalistische contouren. Het deelse lichaam van de vrouw verrijst uit het gesteente. Haar serene aangezicht hoog naar de hemel gewend, legt ze ons met haar evocerende kracht het zwijgen op. De moeder, geboren uit de aarde, is een subliem wezen dat het leven schenkt.

George Minne droomde er al lang van om een werk te maken dat uitdrukking gaf aan het algemene verlangen in de periode na de Eerste Wereldoorlog naar een eeuwigdurende vrede. Zijn gevoelens zijn weerspiegeld in dit thema van moeder en kind: het ideaal van vrede tussen de mensen.

Het geplande "Vredesmonument" werd nooit uitgevoerd. Wel ondernam Minne verschillende studies, waaruit zich ook het "Monument voor Koningin Astrid" uit 1936 ontwikkelde. Het werd in 1938 ingehuldigd op het Koningin Astridplein te Antwerpen er ere van de geliefde Koningin die op 29-jarige leeftijd overleed bij een auto-ongeval. De sculptuur refereert naar de herinnering van haar als zorgzame vorstin, moederfiguur voor alle Belgen. Het kreeg later een nieuwe standplaats in het Stadspark, waar het werd ingehuldigd in 1949 en het zich nog steeds bevindt.

Ontdek ook

184_91_217-1

George Minne

Schetsbladen met studies

178_158_477

Constantin Meunier

La Glèbe (1892)

184_91_215-1

George Minne

Schetsbladen met studies

184_91_218-1

George Minne

Schetsbladen met studies

175_145_352

George Minne

Moederschap

184_180_514

George Minne

Piëta (ca. 1922)

184_93_225

George Minne

Christushoofd (1939)

184_91_219-1

George Minne

Schetsbladen met studies

181_91_295

George Minne

Studie voor "De losser" (ca. 1913)

184_91_216-1

George Minne

Schetsbladen met studies

185_51_109

Fernand Khnopff

Le pommeau bleu (1912)

01 / 11